Oude gezicht-emoties

Bij André ontstond het idee (ingegeven door een aantal schijnbare toevalligheden) om in zijn examenjaar vanuit het thema gezichtsuitdrukkingen en -emoties aan het werk te gaan. Gaandeweg het schetsen, inlezen en experimenteren ontdekte hij dat dit eigenlijk altijd al een thema van hem was geweest. Terugkijkend merkte hij dat ruim 80% van zijn schilderijen hoofden bevatte, die nadrukkelijk aanwezig waren en een uitgesproken uitdrukking of emotie lieten zien. Zelfs bij zijn schilderijen met fantasiedieren waren de haast menselijke emoties overdreven duidelijk aanwezig. Ook op veel van zijn video’s zijn gezichten met uitdrukkingen en emoties nadrukkelijk aanwezig. 

Toch was er in al die oude gevallen een ander onderwerp dat de boventoon voerde. Dit keer wilde André zich eens helemaal richten op de gezichtsemoties zelf. Dit onderbouwd vanuit de literatuur en gestimuleerd vanuit de kunstgeschiedenis.