Tempore Iteratur

Eén van de werken uit het derde jaar was ‘Tempora Iteratur‘. Het was gebaseerd op het geborduurde ‘Tapijt van Bayeux‘ van 70 meter, dat over een Engels-Franse veldslag verteld. ‘Tempora Iteratur‘ heeft veel verwijzingen naar de kunstgeschiedenis in zich. Daarbij zijn vaak personages afgebeeld. De gezichten van die personages zijn al haast voorstudies voor het werk in het vierde jaar.